O nama

Kompanija INTER WM obavlja delatnost  u okviru svog logističkog terminala u Dobanovcima i poslovnice Terminal Beograd.

Pozicije kapaciteta su sa pažnjom pozicionirane, tako da omogućavaju najbolja logistička rešenja po pitanju organizacije transporta i dostava pošiljaka.  Ambiciozan tim sačinjava 45 zaposlenih, koji imaju višegodišnje iskustvo u pružanju logističkih usluga.  Osnovna karakteristika naših zaposlenih je da se sa posebnom pažnjom brinu o logističkim projektima na kojima su angažovani i klijentima ponude uslugu koja se razlikuje po posebnom kvalitetu.